Saturday, March 6, 2010

Semoga dalam kebenaran..

"Dan apabila hamba-hamba KU bertanya kepadaMu(Muhammad) tentangKu,maka sesungguhnya Aku dekat.Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Hendaklah mereka memenuhi perintahKu dan beriman kepada Ku agar mereka memperolehi kebenaran" (Al-Baqarah 2:189)